Giới thiệu

Trường Tiểu học B Trực Đại, địa chỉ Xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

3