Liên hệ

TRƯỜNG TH B TRỰC ĐẠI

Địa chỉ: Xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Đỗ Thị Phương – Chức Vụ Hiệu Trưởng